Spirituális fejlődéslélektan 8. rész

40 év40 éves kor után

S ami most következik, talán még furcsább, mint az eddigiek. Mert bizony 40 éves kor után – mikor már kirepültek a gyermekek – ki kell lépni a párkapcsolatból, nőtlennek vagy férj nélkülinek kell lennie, ha még egyszer ki szeretné tárni szárnyait az ember.

Ezeket a szárnyakat 10-20 éves kor között (szüzessége alatt) tanult meg használni. S eljött az idő – miután teljesítette szülői feladatának „kötelességét” –, hogy folytassa a korai évek repülését. “Spirituális fejlődéslélektan 8. rész” olvasásának folytatása

Spirituális fejlődéslélektan 7. rész

szülő20 éves kortól 40 éves korig folytatás…

Nagyon fontos a vágyak féken tartása. Ma nagyon erőteljes az érzelemtest aktivitás. Szinte minden ember érzelem motivált. Cselekedeteink „ezt szeretem, ezért megtesz, ezt nem szeretet ezért ezt nem teszem meg” indíttatásúak. Pedig a Vízöntő-kor nem érzelemvezérelt kor, hanem intellektuális. Tudom, ma ez furcsán hangzik, hogy meggondoljuk a szeretetet, azonban ez fogja előrevinni az emberiséget.

Az érzelmek minden elsöprő kitörései nem szolgálják az evolúciót. „Minden alkalommal, amikor az ember kiéli testi vágyait, besározza lelke szárnyait. S már csak a távoli jövőben remélheti ismét, hogy azok megint tiszták lesznek és képesek őt a spirituális világ magasságaiba emelni.” “Spirituális fejlődéslélektan 7. rész” olvasásának folytatása

Spirituális fejlődéslélektan 6. rész

spirituális fejlődés20 éves kortól 40 éves korig az iskola a világ.

Ez a fejlődési ciklus a „világi életet” hozza el. A világ az iskola, ahova be kell lépnie és ahol megméretik az ember.

Csak a fejlett lélek képes ezen munkás évek során megőrizni a fiatal kor madár-emberét. Megtartani azokat az értékeket, melyeket megszerzett, és az első húsz év tudása szerint élni a mindennapokban. “Spirituális fejlődéslélektan 6. rész” olvasásának folytatása

Spirituális fejlődéslélektan 5. rész

Spirit_Arta10-20 éves korig
Tehát ebben az időszakban elkezdődik a bölcsesség keresése egy bölcs tanár irányítása alatt.
Mert bölcsességet egyedül ma itt nyugaton nem lehet találni. Nagyon messze vagyunk tőle. De vajon vannak bölcs tanáraink akik ismerik és élik a Szellemi Törvényeket? (Mik is ezek a Szellemi Törvények? A legfontosabb, hogy mindannyian Egyek vagyunk! Csak személyiségszinten vannak különálló ének, lélek szinten megérjük, hogy Egyek vagyunk, és ez a tudás áthatja gondoskodásunkat, cselekedetünket, egész lényünket és életünket.) “Spirituális fejlődéslélektan 5. rész” olvasásának folytatása

Ezek a Te kérdéseid és gondolataid is lehetnének …

lélek fejlődésSzia Csilla,
mivel felajánlottad, én elfogadom a lehetőséget, és írnék neked azokról a felismerésekről, amiket az elmúlt pár hétben fedeztem fel.
Témájukban azt a témát érinti, amit az oldaladon a spirituális fejlődéslélektan című írásodban leírsz.

Gyermek koromban én amikor idegen (nem családbeli) embernek akartam kifejezni magam, félénken ezt nem tettem, és anyum mondta el amit akartam (szerinte) mondani. Ennek eredménye, hogy egy olyan magatartásminta rögzült, hogy amikor mondandóm van, mintha várnám, hogy valaki elmondja azt helyettem, vagy “gondolatátvitellel” mondjam el azt. Azt a berögződés akkor keletkezhetett, hogy gyerekkoromban kimondatlan szabály volt, hogy mások társaságában nem mondunk olyat, amit a másik nem akarhat hallani. “Ezek a Te kérdéseid és gondolataid is lehetnének …” olvasásának folytatása

Spirituális fejlődéslélektan 4. rész

Children playing in field of flowersAz első 10 év nevelési elvei
Alapelv a tanítás során az, hogy minden tudás elérhető a gyermek számára, amint képes azt felfogni. A felnőtt feladata, hogy álljon a gyermek mellett és ha kérdez akkor ő további kérdésekkel sarkallja a saját kérdésének kibontására.
Nem kell megválaszolni a kérdéseket, hiszen azok a felnőtt tudatában már mélyen gyökeret vert válaszok. (Ráadásul a mai felnőttek nem is bölcsek az Egyetemes Igazság terén.) S a gyermek a további kérdésekkel közelebb kerülhet az Egyetemes Igazság válaszaihoz. “Spirituális fejlődéslélektan 4. rész” olvasásának folytatása

Spirituális fejlődéslélektan 3. rész

spirit fejlődésMég mindig a születéstől 10 éves korig tartó fejlődési ciklust vizsgáljuk.
Ebben az időszakban a gyermeknek a természet az iskolája, és a megtanulandó leckéi: megfigyelni és kifejezni önmagát. Nem kell memorizálni és katalogizálni! Nem kell megkérni, hogy ismételjen! Ezek tompítják az agyat és korlátozzák a megfigyelés erejét, a felfogóképesség kapacitását és az új tapasztalatok összegzését. Egyetlen „árokba” kényszeríti azt az energiát, aminek szabadon kell áramolnia minden csatornán, amit a gondolatok, érzések és tettek biztosítanak. “Spirituális fejlődéslélektan 3. rész” olvasásának folytatása

Spirituális fejlődéslélektan 2. rész

spiritualis gyermeknevelesIsten nem avatkozik be az élet folyamatába, azonban erőt és fényt küld az úthoz és a fejlődéshez. „Ő, aki élettel töltötte meg a formát tudja jól, hogy semmi baj nem érheti az életet, bármi történjen is a formával.” A tapasztalás és a tanulás azonban az emberé.

Már csecsemőkorban is mindkét szülőnek a gyermeki lélek támogatására kell koncentrálni. Felismerni gyermekünk lelki minőségét, fejlettségét és egyéni útját igen nagy feladat. “Spirituális fejlődéslélektan 2. rész” olvasásának folytatása

Hasonlítunk vagy különbözünk?

megkülönböztetésMindkettő tökéletesen IGAZ!

Hasonlítunk abban, hogy mindannyian a fejlődés útját járjuk. Lélekként fizikai testben beteljesítjük sorsunkat, hogy ezen tapasztalattal gazdagítsuk Lelkeinket.
Hasonlítunk abban, hogy mindannyian az EGYből indultunk el a fejlődés spirálján, mint fejletlen lelkek, és oda is fogunk Hazatérni, mint Fejlett Lelkek, megtartva egyediségünket.
Hasonlítunk abban, hogy egy Család vagyunk – az Emberiség Családja – mindannyian „testvérek” vagyunk. (Vajon, tudunk jó testvérek lenni?) “Hasonlítunk vagy különbözünk?” olvasásának folytatása