Belső Lényem … 1. rész

Buddha-300x227Vajon tudod, hogy egy Belső Lény él benned?
(Igaz,  a ma embere számára még elzártan, szinte hozzáférhetetlenül.)

A Vízöntő-kor feladata (vagyis a jelen időké), hogy rátaláljunk halhatatlan Szellemi Belső Lényünkre.

Keresőkké kell válnunk, önmagunk keresőivé!
Mert csak ez az út hozhat ki minket abból a zsákutcából, melybe belefutottunk, és már elég régen ott kóválygunk.

Ahhoz, hogy az ember Belső Lényéhez közelebb kerüljön sok feladattal jár. Háttérbe kell tolni a személyiség akaratát; lemondani az én, enyém, nekem minőségekről; és azt mondani, hogy “Legyen meg a Te akaratod Lényem.”
Képesek vagyunk erre? “Belső Lényem … 1. rész” olvasásának folytatása

Tudtad, hogy volt egy KINCSESLÁDÁD?

Dixit2-64“Most pedig útravalóul hadd mondjak el neked két történetet.

Minden ember egy kincsesládát kapott a Legnagyobb Szellemtől, amikor bukása következtében vándorlását a Földön elkezdte.

Ahogy lejjebb süllyedt az anyagban, a ládikó, mely elidegeníthetetlen tulajdona, egyre kopottabb, rozsdásabb lett a kezében.
A végén már sarokba is dobja, mint értéktelen ócskaságot. Régi kincsedet, örökrészedet visszaszerezni csak hit által lehet.
Hinned kell benne, hogy a kopott ládikó, melyet már ki sem akarsz nyitni, a legnagyobb kincset tartalmazza számodra.” (Ti-Tonisza láma: Kőszikla, 27. old.)

Vajon tudod, hogy volt egy kincsesládád melyet a Legnagyobb Szellemtől kaptál?
És tudod, hogy elhagytad az úton? “Tudtad, hogy volt egy KINCSESLÁDÁD?” olvasásának folytatása

A Belső Munka, hogy felvehessük a Lélek Ruháját

ÁradásBizony ez az út hosszú (lehet, hogy életeken át tart), erőt, türelmet, határozottságot, kitartást és kitartó munkát kíván. És sok-sok spirituális nyugtalanságot! Mert, belső hajtóerő nélkül NEM lehet az Úton járni.

Ja ….., és egyáltalán az első lépés szükséges: az, hogy felismerjük, hogy lépnünk kell.

Hogy megjelenjen egy belső feszítés, keresés, kérdések hada. Mert ezen az úton mindenki csak egyéni ráébredése alapján indulhat el. (Nem lehet beleszületni vagy örökölni – anyám is spirituális és majd én is az leszek általa – magát az útnak a járását.)
A lépések mindenkinek ugyan azok, habár az utat – főleg az elején – sokfelől lehet megközelíteni. “A Belső Munka, hogy felvehessük a Lélek Ruháját” olvasásának folytatása

A Lélek Ruhája

Gnosztikus Kabala képek nagy.jpgAzt gondoljuk, hogy Lélekkel átitatott emberek vagyunk, azonban ez nagy-nagy tévedés!
Úgy elsüllyedtünk a fizikai világban, úgy belemerültünk az anyagi valóságba, hogy az a finom Szellemi Minőség, melyet Léleknek (is) hívunk, bizony visszahúzódott a ma emberéből.
Azt gondoljuk, hogy érzéseink a Lélektől érkeznek, és kitűnő iránymutatók, de bizony nagyot tévedünk.

Az Új Pszichológiának fel kell ismerni és „kezelni” kell az aspektusokat! Mert lényünk összetett, sokszoros én-ből tevődik össze.
Ezen én-ek között vannak (s bizony nagyon-nagyon sokan) a személyiséghez kötött aspektusok (alacsonyrendű én-részek), és vannak NEM a személyiséghez kötött, hanem már a Magasabb Énünkhöz (Monádunkhoz, Szellemi Esszenciánkhoz) tartozó Én-minőségek.
S a kettő között KÜLÖNBSÉGET kell tenni. “A Lélek Ruhája” olvasásának folytatása

Útban Belső Lényem felé

Belső LényNézek körül a világban és igen nagy zavart látok. Igyekszem világképemet és utamat napi szinten átlátni, ha kell korrigálni és tudatosan az utat járni. Azonban nagyon sokszor ez nem könnyű!

A spirituális nyugtalanság és a Tiszta Tudás keresése mindig sejtszinten lüktetett bennem. Volt idő amikor ez erélyesebben és határozottabban, és voltak időszakok, amikor kicsit eltávolodva, felületesebben mocorgott.
De – és most itt HÁLÁT ADOK és KÖSZÖNETET mondok Belső Lényemnek (Lelkemnek), hogy – a spirituális nyugtalanság nem hagyott, és ma sem hagy letérni spirituális, szellemi utamról! “Útban Belső Lényem felé” olvasásának folytatása

A Vízöntő kor és Jógi Bhadzsan szútrái

spiritualis_lelekgyogyaszat_ebredes_haza_omoniverzum_szabadegyetemForradalmi kort élünk – a Föld és az emberiség együtt lép át a Halak asztrológiai korszakból a Vízöntő korba.

A letűnőben lévő Halak korát a hierarchia jellemezte, amelyben az emberek csakis közvetítőkön (vallások, tanítók, tudomány, média, oktatási rendszer) keresztül juthattak bármilyen tudáshoz. A Vízöntő korszakban, amelybe való átmenetünk évtizedek óta zajlik, azonban nem lesznek többé titkok, az információ és tudás mindenki számára hozzáférhetővé válik, a spirituális kiteljesedés mindenkinek elérhető lesz – közvetítők nélkül is.

Korunkban az információ végtelen terjedelemben áll rendelkezésünkre, minden összetett, bonyolult rendszerekbe ágyazódik – ezt kell megtanulnunk kezelni. A tudás megszerzéshez nem elegendő az intellektus, az érzelmeken, intuíción és ösztönökön keresztül való tanulás legalább annyira fontos.

“A Vízöntő kor és Jógi Bhadzsan szútrái” olvasásának folytatása

Az emberi lét … 2/2

intellektuális állatAz “állati én” az ember (az intellektuális állat) azon része, mely a ma emberét élteti.
Azt gondoljuk, hogy mi irányítjuk az életünket, hogy mi döntünk és választunk. De ki is az a “mi”? Bizony ez az állati én.

Ez az én reagál, belső, rég elnyűtt mintákat követ, és életről-életre ismétli önmagát.
És mi, a büszke ember, azt gondoljuk, sőt 150%-ban meg is vagyunk győződve arról, hogy mi irányítunk. Pedig csak bábuk vagyunk a múltunk és az állati én kezébe!

Az ezoterikus körökben az a felfogás járja, hogy azt tedd ami kellemes, azt, ami belül nem szül benned ellenállást, ami rögtön sikereket hoz. Amiért meg kell dolgozni, “Az emberi lét … 2/2” olvasásának folytatása

Az emberi lét … 2/1

spirituális élet„Amikor az elme nem a Benső eszköze, akkor az állati Én eszközeként szolgál, az embert egy vak, ügyetlen lénnyé alakítva, aki rabszolgája a külső világ szenvedélyeinek és érzéki felfogásának.”
Samael Aun Weor

Az elme a személyiségünk része. Önálló energiával, múlttal és történettel.

Az elme nem az agy „terméke”. Az elme a mentális test kapuja. Az agy „csak” felveszi és továbbítja az elme képeit. Az agy a rádióállomáson a műszaki háttér, az elme pedig az élő műsor. “Az emberi lét … 2/1” olvasásának folytatása

A LEGNAGYOBB ÁLDÁS

Ekkor a tömeg felkel, és az Urat bámulva áll, mialatt a Testvérség a nép javára a Máhámángálá Szuttá nemes szavait énekli, melyeket Rhys Davids tanár a következőképpen fordított:

buddha áldás“Mikor a jó után vágyakozva, sok déva és ember
Különböző dolgot tekint áldásnak,
Te mondd meg nekünk akkor, Óh, Mesterünk.
Mi a legnagyobb áldás?

Nem szolgálni balgáknak,
Hanem szolgálni a bölcsnek,
Tisztelni a tiszteletreméltókat,
Ez a legnagyobb áldás.

Kellemes vidéken élni,
Jó tettek emlékével bírni elmúlt életekből,
Helyes vágyakkal telt lélekkel bírni,
Ez a legnagyobb áldás.

Jó megfigyelés, nagy képzettség,
Önuralom, s jól megművelt elme, “A LEGNAGYOBB ÁLDÁS” olvasásának folytatása

“Mi dolgunk a világban?”

küzdelemVörösmarty Mihály 1844-ben írt Gondolatok a könyvtárban című versében ezt olvashatjuk:

Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk felfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?

Vajon tudjuk, hogy a föld és az ég fiai és leányai vagyunk?

Hisszük, tudjuk, hogy van Lelkünk, mely halhatatlan Énünk, és ha elindulunk szárnyán magasabb világokba találjuk magunkat. Ebben a magasabb világokban pedig nemesebb érzések és nemesebb gondolatok uralkodnak. Nem a nekem és enyém a hangsúlyos, hanem a MI és EGYÜTT. ““Mi dolgunk a világban?”” olvasásának folytatása