Eltelt egy év a Spirituális Lélekgyógyász képzésben

omniverzum lélekgyógyászA Spirituális Lélekgyógyász képzés második év elején azt a feladatot kapják a diákok, hogy “Mi változott egy év alatt?” címmel írjanak egy kis összefoglalót.
Azért kapják ezt a faladatot, mert az első év igen felforgató, rengeteg szembesítés és fejlődés. Azonban nagyon sokszor észre sem vesszük ezt, mert rohannak a napok, jönnek a feladatok, és elmegyünk a lényeg mellett.
Időnként meg kell állni és visszatekinteni, honnan jöttünk, hol tartunk most és hova is szeretnénk eljutni. Ezek a pillanatok nagyon sok felismerést adhatnak és erőt a további úthoz. Ezt történt most is. Kata írását olvashatod: “Eltelt egy év a Spirituális Lélekgyógyász képzésben” olvasásának folytatása

Lélek-tudomány

Lewis Lawoie.jpgJung 1934-ben egy báseli szeminárium epilógusában a következőket írta:
„Meg vagyok győződve arról, hogy a lélek tanulmányozása a jövő tudománya. A pszichológia úgymond a legfiatalabb természettudomány, és fejlődésének kezdeténél tart. Ugyanakkor ez az a tudomány, amelyre a leginkább szükség van, hiszen egyre inkább nyilvánvaló, hogy az embert fenyegető legnagyobb veszedelem nem az éhínség, a földrengés, nem is a mikrobák vagy a rák, hanem az ember, és nincs megfelelő védekezés a pszichés járványok ellen, amelyek a legnagyobb természeti katasztrófáknál is összehasonlíthatatlanul nagyobb pusztítást végezhetnek. (…)
Égetően szükséges a pszichológiai ismeretek terjesztése, amelyből az emberek megérthetnék, milyen irányból fenyegeti őket a legnagyobb veszély.”
“Lélek-tudomány” olvasásának folytatása

Beavatás

zen046A Beavatás maga az életed!

A Beavatásokat NEM az ember kapja! (És nem is külső beavatóktól, tanítóktól, mesterektől.)

Az ember járhatja a Szellemi Utat (SŐT, nem csak járhatja, hanem ez a KÖTELESSÉGE!), ezzel hozzásegítve Belső Lényét a haladáshoz és a Beavatáshoz. Mert a Beavatás NEM a halandó világban elérhető érdem, hanem a halhatatlan világé, mely Belső Lényünk Otthona.

A Beavatásokat a Benső Lényünk az, aki megkapja. “Beavatás” olvasásának folytatása

A vad Isten

Ember és Isten“Azt mondták, hogy Isten meghalt és lehet, hogy így van. Én azt hiszem azonban, hogy az az Isten, aki meghalt, az a ketrecben lévő Isten, az állatkerti Isten. Mi azt gondoltuk, hogy az állatkerti Istent megadhatjuk definícióinkkal, értelmezéseinkkel és szent törvényeinkkel. Az Isten, akit foglyul ejtettünk és egzotikus fogalmaink intellektuális állatkertjében domesztikáltunk, az az Isten nem bírta a fogságot és meghalt.

De a vad Isten, az az Isten, akit intellektusunk és akaratunk nem tudott foglyul ejteni – akit nem lehet domesztikálni –, az ugyanolyan élő és szabad, mint valaha. Mozog a széllel. A sivatag csöndjében énekel. Táplál minket a Napban. A vad Isten több mint az evolúció Istene, a forradalom levegője is vele van. Az állatkerti Isten nem tud minket meglepni. Kényelmesen meglátogathatjuk őt mint gyermek. Az állatkerti Isten nem tudta életünk rutinját felborítani és úgy tűnt, hogy amíg élt, mindenben kis igényű maradt. “A vad Isten” olvasásának folytatása

Konkrét CSELEKVÉS a békéért ….

ascensionLátom az igyekezetet, az összefogást, hogy együtt meditálva, imádkozva segítsük a békét Európában és a Világban.
És igen, erre szükség van! DE ma már NEM ELÉG!
Túl vagyunk azon a ponton amikor ez elég lett volna!

Van igen sok jóslat, hogy Magyarország ki fog emelkedni és, hogy a magyar nép kiválasztott nép. S ez lehet igaz, s lehet hogy nem igaz. Igazából ez most teljesen mindegy. Mert a KONKRÉT CSELEKVÉS ideje érkezett el!

Már NEM ELÉG erről beszélni, és (sajnos) már az ima sem elég! Igen, évtizedekkel ezelőtt ezek a cselekvések elegek voltak. De MÁR NEM!

Ami egyáltalán könnyíthet a helyzetünkön, és segítene a megbékélés, a helyes kommunikáció és a megoldások megtalálásában az az, HA VÁLTOZUNK! Mindenki személy szerint! “Konkrét CSELEKVÉS a békéért ….” olvasásának folytatása

Felismerések az Úton I.

csodaAz eddigi életemnek kétségkívül voltak meghatározó történései. Ezek azok a történések, melyek során szembeállás lépett fel az addig helyesnek vélt ismeretek, és az újfajta cselekvésre sarkalló impulzusok között.

Az első amelyre emlékszem még kisgyerekkoromban történt. A szüleim közötti gyakori ellentétet, viszályt akartam megoldani. Épp „helyzet” volt megint, amikor egy „Belső Hang” azt súgta, hogy az apám problémáját nem kell megoldanom, és ne menjek oda hozzájuk, menjek el onnan. Éreztem hogy ez a helyes. Mégis, az akkori világlátásom szerint én nagyon segíteni akartam az apukámnak. Majd egy alacsonyabb rendű érzés miatt el is vesztettem a pillanatnyi józan ítélőképességemet, és odamentem apumhoz, és beleavatkoztam a dolgába. Talán magamra is vettem azt. “Felismerések az Úton I.” olvasásának folytatása

Vízöntő-korról ismét …

Nem egyszerű időket élünk. Sok-sok vihar és kihívás kívül és belül (volt, van és lesz is). A régi módszerekkel nem fogjuk tudni megoldani a külső és belső helyzeteket.

Vízöntő-korA Gnosztikus tanítás szerint a Föld 1962. február 4-én 14-15 óra között belépett a Vízöntő-korba. Ekkor a Bolygók felsorakoztak Felsőbb Tanácskozásra a Vízöntő jegyében, elindítani az Új Kort.

S lehet, hogy ezt egyáltalán nem hiszed, nem fogadod el, nem érted és/vagy nem is igazán érdekel, DE a Mindenség részéről Új Rend indult el.

Az előző kb. 2160 év, a Halak korszakának ciklusa volt, melynek kiemelkedő alakja Jesua Ben Pandira (Jézus). Uralkodója a Mammon Sugár volt. “Vízöntő-korról ismét …” olvasásának folytatása

Ima * Meditáció

imamalomFontos, hogy ne csak önmagunkért kérjünk, hanem adjunk is. Imáinkkal, áldásunkkal, jó kívánságainkkal a világnak, az emberiségnek. (Van mit tanulnunk a tibeti emberektől, akik mindig az egész emberiségért mondják a Mantrákat.)

Használjunk imákat, vokalizációt, mantrát és invokációkat, hogy szolgáljuk a világot. Talán most sokkal nagyobb szükség van rá, mint az elmúlt ötven évben.

Szeretet Invokáció

Találja meg minden szenvedő ember a világon a tudás útját, mely a béke útja!
Szabaduljanak meg mindannyian a szenvedéstől, a bilincsektől és a korlátoktól!

Szabadítsa meg minden ember tudatát a szennyeződésektől és a tisztátalanságoktól!
Legyen az univerzum minden lénye boldog!
Legyen minden lény békés!
Legyen minden lény szabad!
AUM. AUM. AUM

.

Kálváriánk története …..

1Jelenlegi helyzetünkért hibáztatjuk a kormányt, a vezetőket, a főnököket, a bankokat és a kizsákmányoló világot. Azonban azt elfelejtjük, hogy a külső világ CSAK a belső világunkat tudja visszatükrözni.
A külső világ kizsákmányoló, uralkodó, csak a saját hasznával törődő, de emberek az EMBER ilyen!! Az ember belső világa ilyen!! (S nem is tud mást visszatükröződni csak a belsőt.)

Új lehetőséget keresünk az Omniverzum Szabadegyetem számára. Öt éve a Mester utca 11. szám alatt béreltünk egy lakást, a tulajdonosok korrekt együttműködésével. (Kaptunk SZÁMLÁT a teljes összegről, tudtunk kommunikálni és igyekeztek a felmerülő problémáinkat orvosolni.) “Kálváriánk története …..” olvasásának folytatása

“Mi dolgunk a világban?”

küzdelemVörösmarty Mihály 1844-ben írt Gondolatok a könyvtárban című versében ezt olvashatjuk:

Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk felfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?

Vajon tudjuk, hogy a föld és az ég fiai és leányai vagyunk?

Hisszük, tudjuk, hogy van Lelkünk, mely halhatatlan Énünk, és ha elindulunk szárnyán magasabb világokba találjuk magunkat. Ebben a magasabb világokban pedig nemesebb érzések és nemesebb gondolatok uralkodnak. Nem a nekem és enyém a hangsúlyos, hanem a MI és EGYÜTT. ““Mi dolgunk a világban?”” olvasásának folytatása