Spirituális fejlődéslélektan 1. rész

csodásMindannyian érezzük, hogy gondok vannak a nevelés, az oktatás, a gondolkodás és többek között az élet élése terén is.

2014 április elején megjelent a PISA-felmérés eredménye, amely azt bizonyítja, hogy a magyar diákok a kreatív problémamegoldásban sem jeleskednek.
A ’80-as évek elején a magyar tanulók még világelsők voltak a matematikai és a természettudományos ismeretek terén, egy évtizeddel később viszont már csak a középmezőnyben szerepeltek.
Most pedig a kreatív problémamegoldás is komoly kihívás elé állítja őket.

E tekintetben a kutatásban részt vevő országok 44-es listáján hazánk a 33. helyet foglalja el, és ezzel a helyezéssel a régióban csak Bulgáriát és Montenegrót utasítja maga mögé.

pisaMagyarország PISA-eredményeinek alakulása * http://index.hu/tudomany/2014/04/23/csapnivalo_a_magyar_pisa-bizonyitvany/

Gondok vannak. Érezzük, tudjuk, látjuk, de mégsem cselekszünk. Miért?

Nem változtatunk az oktatási és nevelési rendszerünkön, a hozzáállásunkon (inkább szorítunk rajta, de vegyük már észre, hogy ez eddig sem hozta meg a hozzáfűzött eredményeket), és a gondolkodásunkon sem.
Elvileg tanítunk erkölcstant és meditációt, jógát, de igazán tanítjuk, vagy csak úgy csinálunk, mintha tanítanánk ezeket. (Mert aki tanítja tudja mi a meditáció és esetleg még gyakorolja is? Az erkölcstant pedig milyen mérce szerint tanítjuk? Mit tartunk erkölcsösnek? Mert, hogy nem az Igaz Szellemi Törvények, az biztos. Nem is ismerjük Őket.)

Ma már az integrál szemlélet és a spiráldinamika rendszere egyre több emberhez eljut. Szélesebb látószögben látunk, talán a gondolkodásunk is tágul, de valahogy mégsem haladunk.
„Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének professzora szerint a felmérések mögött húzódó filozófia lényege, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés legfőbb motorja az oktatás.” Tehát az oktatáson kell változtatnunk, ha a jövőn szeretnénk változtatni.

Mit is kellene másként tenni?

Az élet és az emberiség is evolúciós hullámban fejlődik. Jelenleg beléptünk egy következő fejlődési ívbe, amikor is szükséges egyre tökéletesebbé fejleszteni érzelmi és gondolati folyamatainkat.

A fejlődő öntudat azonban az oktatás régi módszereit alkalmatlannak találja, és új utakat keres. (Bizony, ezért van ennyi gond az iskolásakban, a gyerekekkel és a tanárokkal is. A régi gondolkodás és oktatási rend nem szolgálja a fejlődő öntudatot!) Igazából azonban mindenhol új utak szükségesek; a nevelésben, az oktatásban, a pszichológiában, a kapcsolatokban, az önmagunkhoz való viszonyulásban és az azonosításban is (vagyis, hogy kivel is azonosítom önmagam). (Sőt még a spirituális utakat is át kellene gondolni az Új Létezés szellemében.)

Az első, és legfontosabb nézőpontváltás a reinkarnáció terén szükségeltetik.
A reinkarnáció az életek során át történő testet öltést és fejlődést jelenti. Egy élet alatt nem lehet elérni az öntudatra ébredést, a fejlődést és a megvilágosodást is. Ez még a Buddhának sem sikerült. Ő is hosszú életek során át tökéletesítette tudatát, hogy a Gótama Sziddhárta hercegként élt életében elérje a megvilágosodást. (S bizony, mi is ezen az úton járunk emberek!)

Tehát a reinkarnáció Szellemi Törvény és NEM kérdés vagy vita tárgya. Születések sorozatán át fejlődünk, tökéletesedünk és válik bennünk virágzóvá a bölcsesség fája.

csecsemEzen írássorozatommal a nevelés és oktatás új útjára kívánom felhívni a figyelmet.

Csecsemőkor
Az újszülött első lélegzete és felsírása Isteni üzenet, melyet Istentől hoz az embereknek. A csecsemő a múltból jön és az anyaméhen áthaladva a jövőbe tart. Születéskor a múlt ragyog körülötte, mint a lenyugvó nap glóriája; a jövőjét pedig a kezében tartja. Múlt, jelen és jövő alkotják Isteni hármasságát.

folytatjuk …

Erről és sok-sok tudásról tanulunk az Omniverzum Szabadegyetem képzésein >>>

Steinmüller Csilla
gnosztikus tanítvány
2014. 05. 27.

logo kék