Meditáció » Követendő lépések:

Szellemi Harcos ÖsvényMost pedig kiegészítjük a Meditáció módszerét azon lépésekkel, amelyeket a Mester ad meg nekünk a Meditáció tíz lépésében. A sorrend nem pontosan ez, de az egyetlen feladat csupán minden egyes szabályt a megfelelő didaktikai sorrendben alkalmazni.

Bármely komoly tanulónak, aki el szeretne mélyülni az Ön-Megismerés terén, értékelnie, becsülnie kell ezeket a szabályokat, és felelősen kell gyakorolnia őket, ez, tehát, az egyetlen módja, hogy megtanuljunk meditálni.

ELSŐ LÉPÉS:
A teljes test tökéletes ellazítása. Elengedhetetlen megtanulnunk ellazítani a testet a Meditációhoz; egyetlen izomban sem szabad feszültségnek lennie.

Elengedhetetlenül szükséges dolog csukott fizikai szemekkel gyakorolni, hogy elkerüljük a külső, szenzuális érzeteket. Sürgető eltávolítani a mély, belső meditáció ideje alatt a külső, szenzuális érzeteket.

MÁSODIK LÉPÉS:
Teljesen tudatosítanunk kell a lelkiállapotunkat bármely gondolat megjelenésével szemben.

A Samadhi alapelve, élő alapja az előzetes introspektív önismeret. Elengedhetetlen a mély meditáció alatt befelé fordulni. A lelkiállapotunk mély megismerésével kell kezdenünk, mielőtt még az értelemben bármiféle mentális forma megjelenhetne.

Sürgető megértenünk, hogy az elmében bármely gondolat megjelenését mindig fájdalom vagy élvezet előzi meg, öröm vagy szomorúság, valami kellemes vagy kellemetlen stb.

HARMADIK LÉPÉS:
Derűs megfigyelés. Derűsen kell figyelnünk a saját elménket; teljes figyelmet kell szentelnünk bármely mentális formának, amely megjelenik az elme képernyőjén. „Meg kell próbálnunk szüntelenül figyelni az elmét”.

NEGYEDIK LÉPÉS:
Egy Koan mantrázása. Az elmének befogadó, teljes, egész, tökéletes, nyugodt és mély pszichológiai állapotot kell elérnie.

A Koan Mantrázásának céljai:
a) Összekötni világegyetemünk belsőjében a mantrák vagy Koan-ok mágikus erőit.
b) A Tudat felébresztése.
c) Nagyfeszültségű krisztusi atomok benső felhalmozása.

A Mantrák és Koan-ok, avagy olyan szólamok által, amelyek felbontják az elmét, egységesen befogadó állapot érhető el.

ÖTÖDIK LÉPÉS:
Pszichoanalízis”. Megvizsgálni, ellenőrizni, kutatni a gyökerét, eredetét, kiváltóját, alapját vagy alapvető okát minden gondolatnak, emléknek, érzelemnek, érzésnek, érzületnek, képnek, vágynak stb., amilyen mértékben azok megjelennek az elmében.

Ebben a szakaszban bölcsen kell elegyítenünk a meditációt az alvással. Sürgető az alvást akaratunk szerint kiváltani és szabályozni. Az alvásnak a meditációval való elegyítéséből jelenik meg az, amit Megvilágosodásnak neveznek.

Ezáltal sikerülhet behatolni az elme legrejtettebb szintjeire, megismerni a gondolatok, érzések és tettek benső mozgatórugóit.

LÉNYEGES AJÁNLÁSOK

A meditáció módszere

  1. Folytonos célokra van szükség a meditáció módszerében, állhatatosságra, szilárdságra, állandóságra, kitartásra. A szétszórt, csapodár, ingatag, könnyed személyek sohasem érhetik el azt, ami az Extázis, a Satori, a Samadhi.
  2. Kívánatos, érdekünkben álló volna látogatni, amikor csak lehetséges, a meditációs termeket (gnosztikus Lumisziálok). Nyilvánvaló, hogy a meditáció tudományos módszerét lehet gyakorolni egyedül, elszigetelten is, de megfelelő affinitású személyek csoportjával is.

SZÜKSÉGLETEK A MINDENNAPI ÉLETBEN

  1. Meg kell próbálnunk pillanatról pillanatra visszaemlékezni, visszaidézni a mindennapi élet folyamában a „szemlélődés érzetét”. A saját elménk kémjeivé kell változnunk. Cselekvés közben, pillanatról pillanatra meg kell figyeljük azt.
  2. Sürgető, kénytelenül szükséges a saját elménk kémjeivé alakulnunk bármely nyugtalan, zaklatott tevékenységben; legalább egy pillanatra meg kell állnunk, hogy megfigyeljük. Az Esszenciának meg kell szabadulnia a testtől, az érzelmi megnyilvánulásoktól és az elmétől; nyilvánvaló, közismert, látható, hogy függetlenné válva, megszabadulva az értelemtől, megszabadulunk minden mástól is.

 

lelőhely: http://www.vopus.org/hu/gnozis/gyakorlati-gnozis-meditacio/a-meditacio-tudomanyos-modszere.html