Az emberi lét … 2/1

spirituális élet„Amikor az elme nem a Benső eszköze, akkor az állati Én eszközeként szolgál, az embert egy vak, ügyetlen lénnyé alakítva, aki rabszolgája a külső világ szenvedélyeinek és érzéki felfogásának.”
Samael Aun Weor

Az elme a személyiségünk része. Önálló energiával, múlttal és történettel.

Az elme nem az agy „terméke”. Az elme a mentális test kapuja. Az agy „csak” felveszi és továbbítja az elme képeit. Az agy a rádióállomáson a műszaki háttér, az elme pedig az élő műsor.

Az elme a múlt kódjait hordozza, az előző (életek is) tapasztalatok emlékeit és a beidegződéseket.
Az elme nem a Benső eszköze!

A Benső (mai szóhasználattal a Lélek, azonban a Benső sokkal több annál) Lényünk halhatatlan résez, aki túl van az egyéleti személyiségen, az érzelmeket és az elme gondolatain is.

A Benső a Szellem teremtménye, és annak eszköze a tapasztaláshoz és a fejlődéshez.

Az ember pedig a Benső teremtménye és eszköze kellene, hogy legyen, de bizony ma még az emberi létet sem tudjuk elérni és megélni, nem emberként a Benső eszköze lenni.

Önismeret Lélekgyógyászat RajzelemzésSamael Aun Weor a ma emberét „intellektuális állat”nak nevezi, és bizony ez ha alaposan végiggondolod (sőt, ha még körülnézel a világban is) így van.

Mert mitől ember az ember?
Az ember NEM a vágyak, az érzelmek, az aktuális gondolatok és elme játékok eszköze. Az emberi lét alapfeltétele, hogy tudjuk, hogy Szellem és Lélek (Benső) eszköze a fejlődésre és a tapasztalásra. Az ember, ha ezt felismeri, akkor nem a saját fizikai, érzelmi és intellektuális vágyai kielégítésére helyezi a hangsúlyt, hanem az önnevelésre, az önfejlődésre, és arra, hogy a benne a Benső (Lélek, Tudat) minél nagyobb százalékban tudjon megnyilvánulni itt a fizikai világban. Az ilyen ember életét, mindennapját a Bensővel való egység óhaja hatja át, és ezért keresi a tiszta tudást, meditál, imádkozik, szolgál, alázattal cselekszik, csendes, igyekszik állandó önmegfigyelésben és önfejlesztésben élni.

folytatom….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2015. 05. 09.

Samael Aun Weor munkásságáról a www.vopus.org oldalon olvashatsz.

logo-default