A LEGNAGYOBB ÁLDÁS

Ekkor a tömeg felkel, és az Urat bámulva áll, mialatt a Testvérség a nép javára a Máhámángálá Szuttá nemes szavait énekli, melyeket Rhys Davids tanár a következőképpen fordított:

buddha áldás“Mikor a jó után vágyakozva, sok déva és ember
Különböző dolgot tekint áldásnak,
Te mondd meg nekünk akkor, Óh, Mesterünk.
Mi a legnagyobb áldás?

Nem szolgálni balgáknak,
Hanem szolgálni a bölcsnek,
Tisztelni a tiszteletreméltókat,
Ez a legnagyobb áldás.

Kellemes vidéken élni,
Jó tettek emlékével bírni elmúlt életekből,
Helyes vágyakkal telt lélekkel bírni,
Ez a legnagyobb áldás.

Jó megfigyelés, nagy képzettség,
Önuralom, s jól megművelt elme,
Kedves szavak, melyeket jól alkalmaznak,
Ez a legnagyobb áldás.

Támogatni atyát, anyát,
Szeretni feleséget s gyermeket,
Békés foglalkozást űzni:
Ez a legnagyobb áldás.

Alamizsnát adni, s igazul élni,
Segíteni a mieinken,
Olyat tenni, amit nem lehet rosszalni;
Ez a legnagyobb áldás.

Vesak-Festival-Sri-LankaIrtózni a bűntől, s folyton elkerülni,
Tartózkodni minden italtól, mely erős,
El nem fáradni a jó cselekedetekben:
Ez a legnagyobb áldás.

Tisztelet és szeretetteljesség,
Megelégedettség s hála,
A Törvénynek kell időkben való meghallgatása;
Ez a legnagyobb áldás.

Türelmesnek és nyájasnak lenni,
Társulni a nyugodtakkal,
Vallásos beszédet idején folytatni:
Ez a legnagyobb áldás.

Önmegtartóztatás és tisztaság,
A Négy Nagy Igazság ismerése,
A Nirváná megértése,
Ez a legnagyobb áldás.

áldásHa sújtanak az élet változásai,
S a lélek rendületlenül megáll
Szenvedély s bú nélkül, biztosan:
Ez a legnagyobb áldás.

Legyőzhetetlen az mindenfelől,
Kinek ilyen a magatartása,
Biztonságban jár-kel mindenfelé,
És övé a legnagyobb áldás!”

in: C.W. Leadbeaeter: Mesterek és az Ösvény
http://www.teozofia.hu

VesakCard03