“Mi dolgunk a világban?”

küzdelemVörösmarty Mihály 1844-ben írt Gondolatok a könyvtárban című versében ezt olvashatjuk:

Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk felfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?

Vajon tudjuk, hogy a föld és az ég fiai és leányai vagyunk?

Hisszük, tudjuk, hogy van Lelkünk, mely halhatatlan Énünk, és ha elindulunk szárnyán magasabb világokba találjuk magunkat. Ebben a magasabb világokban pedig nemesebb érzések és nemesebb gondolatok uralkodnak. Nem a nekem és enyém a hangsúlyos, hanem a MI és EGYÜTT.

Azonban a ma embere nem felfelé tör. Vagyis felfelé, csak nem a MI és EGYÜTT útján, hanem az egó egyre harsányabb nekem és enyém útján.

És igen UNATKOZUNK. Ezért aztán nem tudunk egyedül és csendben sem lenni. Gondolataink állandó áradatát megállítani eszünkbe sem jut. Sőt! Azonosítjuk magunkat gondolatainkkal. Pedig bizony NEM azok vagyunk! (Én biztosan nem.)

S megelégszünk az alja léttel, a posvány iszapjával. Elfogadjuk mások által ránk szabott sorsunkat és eszünkbe sem jut változtatni rajta. Ha néha felmerül bennük, akkor pedig a félelem – mely ma a legnagyobb úr az emberek között – rögtön gúzsba köt. Félünk a kudarcoktól, ez pedig az egyik legkomolyabb akadálya a fejlődésnek.
A passzivitásnak igen súlyos következményei vannak az emberre nézve. Jó lenne erre ráébredni. “Az érték, amit én adok magamnak, nem az én úgynevezett kudarcaimtól függ, hanem az én őszinte kísérleteimtől és az én folyamatos igyekezetemtől.”

S eljutnak hozzánk a következő verssorok?

Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.

Küzdelem. Mit is jelent ez?
Meghaladni önmagunkat, önfejlődés, önfejlesztés, önnevelés. Mert bizony ez az út küzdelemmel teli. Azért, hogy több legyek ma (bölcsességben, tudásban, türelemben, erényben, csendben, …), mint tegnap, bizony naponta meg kell küzdeni személyiségemmel, gondolataimmal és érzelmeimmel is.
Képesek vagyunk rá?

Steinmüller Csilla
2014. május 14.

lovak