Önismeret!

önismeret omniverzumKezdjünk az elején az önmegismerést.
Kezdjünk azzal a három egzisztenciális alapkérdéssel, amelyeket ősidőktől feltesz magának az ember, ezért minden ősi kultúrában megjelennek:
Ki vagyok?
Hová megyek?
Kivel?

Ezt a három kérdést szigorúan ebben a sorrendben kell föltenni, már csak azért is, nehogy az útirányom határozza meg, ki vagyok, vagyis ne legyek az út rabszolgája .
Ha helyes sorrendben válaszolok a három kérdésre, útitársam sem akar majd beleszólni, nem hiszi azt, hogy joga vagy felelőssége megszabni,milyen utat kövessek.

Egy ember utazik a metrón.
A munkájára gondol, s hogy mi várja a hivatalban. Ahogy fölemeli a pillantását, látja,hogy a vele szembe ülő férfi mereven bámulja őt.
Gondolatban egészen máshol jár, így észre sem veszi, hogy a tulajdon tükörképével néz farkasszemet.
– Honnan ismerem ezt az embert? – töpreng az ismerős arc láttán.
Ismét a tükörképre néz, s az persze viszonozza a mosolyát.
– Ő is ismer engem – állapítja meg magában.
Szeretné elfelejteni az ismeretlen ismerőst, de sehogy sem tudja kiverni a fejéből.
A vonat befut az állomásra, ahol emberünknek le kell szállnia, ám előtte gyorsan odaint a vélt ismerősnek, aki persze – hogy is lehetne másként? – egyidejűleg ugyancsak búcsút int.
A munkahelyén sem szabadul tőle:
– Honnan ismerem én ezt az alakot? – kérdezi magát egyre. Bárcsak lenne fényképe az illetőről, megmutatná a munkatársainak, és valamelyik talán felismerné.
Véget ér a munkanap, és emberünk úgy dönt, gyalog megy haza, szeretne hosszabban kutatni az emlékezetében.

önismeretEgy óra múlva, amikor belép a lakásába,semmivel sem érzi okosabbnak magát. Lezuhanyozik, megvacsorázik, tévét néz, de nem köti le a műsor.
– Hol láttam én ezt az embert? – tűnődik még lefekvéskor is.
Reggel azonban mosolyogva ébred.
– Már tudom! – rikkantja, és homlokára csap.- Hogy is nem jutott előbb eszembe?
Megoldotta a rejtélyt, amelytől sehogy sem volt nyugalma.
– A fodrásznál láttam, onnét ismerem!

Ha nem önmagunk megismerésével kezdjünk,soha nem tudjuk meg: kik vagyunk.

Vincze Gyöngyi
spirituális lélekgyógyász hallgató
2015. 02. 02.

omniverzum önismeret