A Megvilágosító üresség

meditáció2Nagyon nehéz megmagyarázni az Ürességet, mert meghatározhatatlan és leírhatatlan.
Az Üresség nem körülírható és nem fejezhető ki emberi szavakkal, mert a Földön létező különböző nyelvekkel csak olyan dolgokat és érzéseket tudunk körülírni, amik már léteznek.

Nem esünk túlzásba, ha azt mondjuk, hogy az emberi nyelvek nem megfelelőek a nem létező, de mégis rettentően valóságos dolgok és érzések kifejezésére.
Megpróbálni meghatározni a Megvilágosító Ürességet egy olyan nyelv földi határain belül, ami a létformákra korlátozódik, kétségtelenül ostobaság és téves.
A tény, hogy a dolgok az ürességnek köszönhetően léteznek, és azon egyszerű tény miatt, hogy azok vannak, magának az ürességnek is léteznie kell.

Az Üresség egy világos és pontos kifejezés, ami leírja a lények nem-anyagi és személytelen természetét, és egy utalás, jelzés a többszörös Én tökéletes hiányának állapotára.
Csak az Én abszolút távollétében vagyunk képesek megtapasztalni a Valóságot, amely nem tartozik az időhöz, ami gyökeresen átváltoztat minket.

Az Üresség és a létezés kiegészítik egymást, egybefonódnak, tartalmazzák egymást; sohasem zárják ki és sohasem tagadják meg egymást.

A Megvilágosító Üresség nem a semmi; az Üresség maga az élet szabad mozgása.
Az Üresség az, ami van, ami volt és ami lesz.
Az Üresség az időn és örökkévalóságon túl van.

* Samael Aun Weor

line33

 

Samael magyarul olvasható könyvei:
* Forradalmi pszichológia
* Zodiákus tanfolyam
www.vopus.org