Az elmúlás energetikája * Életvonal kicsit másképp

Életvonal1Miután mindenki megrajzolta az általa elképzelt életvonalat az előzőekben adott instrukciók alapján, lássuk azt kicsit másképp:

Az életvonal kiindulási pontja a magasabb mentális szinten, a kauzál testben található Én (testi lélek). Ugyanez lesz a visszatérés pontja is.

Megállapíthatjuk, hogy az életvonal rajza ellipszis formájú, melynek kezdő-, és végső pontja is ugyanaz.

Életvonal2A lélekből egy élettervvel elindul az életáramlat, a mentális és asztrális világban összegyűjti a szükséges gondolati és érzelmi mintákat (a korábbi életek tapasztalataiból itt tárolt csomagokból), majd megkeresi a fizikai síkban élő leendő szüleit, akik fizikai (genetikai) anyagukkal (és persze gondolati és érzelmi szubsztanciájukkal is) a legjobbat tudják adni a fizikai testhez, és a fizikai síkban való fejlődéshez.

Ez után történhet meg a fogantatás. Majd körülbelül 9 hónappal később megszületik a fizikai világra a gyermek.

Látható, hogy a fizikai síkon töltött élet, az egésznek csak egy töredéke. A mai értelemben vett születés és halál ezen az ellipszisen egy-egy metszéspontként jelölhető, amely a folyamat része, egy állomása, de semmiképpen nem az eleje, és a vége.

Meghatároztuk az életvonalunk kiindulási pontját, érkezési pontját. Nézzük hol található középpontja?

Életvonal3Ez nem a születés és nem is a halál metszéspontja, hanem a fizikai élet középső pontja. Ahol az Éntől legtávolabb van a személyiség, maximálisan a külvilágban él. Ez egy fordulópont, amely után elindul az önmagába való visszatérés hosszú folyamata. Érdeklődésének középpontja áttolódik a magasabb rendű érzelmi és gondolati szintekre. Térbeli tartózkodás helye lehet, hogy ugyanaz marad, de fogalmazhatunk úgy, hogy a dolgokhoz való hozzáállása változik. És ha az ember nem indul el ezen az önismeretnek is nevezhető úton, akkor jön az életközép válság időszaka, ami általában 40-45 éves kor között (manapság sokaknál hamarabb) jelentkezik, mint egy figyelmeztető.

A középpont utáni időszak, még a fizikai testben ugyan, de már egy felemelkedési időszak, asztrális és mentális szinten (egyetemes érzések, gondolatok).

Életvonal4

Az ábrát pedig képzeljük el térben, mint egy gömb, melyben spirálisan fejlődő a haladás. Természetesen a haladásnak sebessége is van, melynek mértéke az egyéntől függ.

A következőkben pedig látni fogjuk, hogy a halál utáni időszakot mennyire meghatározzák a fizikai szinten rendszeresen gyakorlott érzelmek és gondolatok.

Varga Éva
2014.10.24.