Spirituális fejlődéslélektan 9. rész * befejező

meditációs bölcsesség50 éves kor után

Ekkor már szabadnak kell lenni és uralkodni kell testeinken: a fizikai testen, az érzelmi és a gondolati testen, és szabadon repülni a nagy madár szárnyaival a halhatatlanság birodalmába. Ez azt jelenti, hogy az ember ekkor már nem a testi élvezetekért, az érzelmi kielégülésért él, és nem lép be a gondolatok vissza-visszatérő csapdájába, hanem létezésének, mindennapjainak célja a szellemi fejlődés és a szellemi élet.

A tudatos ember ekkorra már Lélekké válik, mely testet visel, és nem test, ami lelket zár körbe. Tudja, hogy Ő halhatatlan Szellemi Létező, akinek élete a Teremtő szolgálata és céljának beteljesítője.

A férfikort felváltja az Isteni, vagyis az ember és Isten eggyé vált. Ő a testben élő, földön járó Isten. Szilárdan áll a földön, tudata pedig a magasabb birodalmakban gyökerezik.

Támogatja és segíti embertársait a számára már ismert úton. Átadja tudását, szótlanul is tanít, létével békét hoz a világnak.

50-60 éves kor között megszilárdítja magát a belső világban, megtanul abban élni, és mégis megtartja minden cselekedetében a rendet és a pontosságot a külső világban. A belső világ fénye beragyogja minden szavát és tettét. Ő lesz az a Tanár, aki inspirál, életével és létével
tanít. Ez az ember korábban a világ szerelmese volt, most pedig a vezetője lesz.

60 évesen repülései kezdik távolabb vinni őt az emberek lakóhelyétől és közelebb Isten otthonához. Emberi természete tovább csökken, ahogy Isteni természete növekszik benne.

spirituálsi fejlődéslélektan bölcsesség70 évesen Isten dicsősége átragyog minden munkáján, de ritkán fedi fel Isteni önmagát. Számára egoja (személyisége) nem létezik többé, helyét Isteni Énje foglalta el.

80 évesen karmáját meghaladta, s a három világnak nem maradt követelése vele szemben. (A három világ a fizikai, az érzelmi és a gondolati.) Szabadon mehet és emelkedhet tovább a magasabb Szellemi Birodalomba. Közelebb kerülhet Önmaga halhatatlan Szellemi Esszenciájához.

Majd megkezd egy új szakaszt, magasabb világokban születik újjá és belép a hatalmas fejlődési spirál új ciklusába.

Ez az ember küldetése, ez emberi létezésének célja. A spirituális élet nem lehetőség az ember számára, hanem KÖTELESSÉG. És gyermekeinknek nem átadni a magokat a legeslegnagyobb vétek a Mindenség ellen!

Most, a Vízöntő-kor hajnalán minden lehetőség megadatott az embereknek, hogy a tudatos utat, a tanulást, a fejlődést, a cselekvést és a szolgáló életet válasszák és éljék.

A kérdés csak az, hogy túl tudunk-e lépni személyes és egyéni érdekeinken és képesek vagyunk-e beállni a Mindenség Rendjébe?

.. vége ..??? .. vagy mégse…

Ajánlott és felhasznált irodalom a témában:
* GeoffreyHodson: Legyetek tökéletesek
* Leadbeater: Mesterek és az ösvény
* GeoffreyHodson: A betegség problémája új megvilágításban
* Sri Aurobindo: Személyiségeink – egók, (h)arcok, álarcok
* Sri Aurobindo: A lélek fejlődés

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 07. 01.

Meditation at sunset - 3D render