Spirituális fejlődéslélektan 7. rész

szülő20 éves kortól 40 éves korig folytatás…

Nagyon fontos a vágyak féken tartása. Ma nagyon erőteljes az érzelemtest aktivitás. Szinte minden ember érzelem motivált. Cselekedeteink „ezt szeretem, ezért megtesz, ezt nem szeretet ezért ezt nem teszem meg” indíttatásúak. Pedig a Vízöntő-kor nem érzelemvezérelt kor, hanem intellektuális. Tudom, ma ez furcsán hangzik, hogy meggondoljuk a szeretetet, azonban ez fogja előrevinni az emberiséget.

Az érzelmek minden elsöprő kitörései nem szolgálják az evolúciót. „Minden alkalommal, amikor az ember kiéli testi vágyait, besározza lelke szárnyait. S már csak a távoli jövőben remélheti ismét, hogy azok megint tiszták lesznek és képesek őt a spirituális világ magasságaiba emelni.”

Egyetlen dolog mentheti meg csak a mélységtől, ha szeretettel cselekszik, melynek jellemzői: igaz, önzetlen, hűséges, és mindig szolgálni igyekszik. Talán nem is szeretetnek kellene hívni, mert ma ez a szó kicsit zavaros, hanem inkább testvériségnek. A szeretetnél mindig van, amit szeretek, és amit nem. Ha cselekedeteimet a testvériesség hatja át, akkor azonban mindenkihez tudok így közeledni. Akkor is, ha nem szeretem.

Legfontosabb fejlődési terület, melyre az energiát fordítani kell:
* munka,
* szerelem,
* házasság,
* szülővé válás.

Az ember élete és szeretete gazdagodik a szülővé válással, egy hatalmas küldetéssel, amire az Isteni Szülő hívta meg, Aki létrehozta őt testi formában és kölcsönadta neki saját teremtő erejét. Mert a szülői szerep KÜLDETÉS, és nem birtoklás, nem irányítás és nem is uralkodás.

Szülői szerep
A szülő saját gyerekei számára viszonozza azt a szeretetet, amit ő a szüleitől kapott. („A nagy ad, a kicsi elfogad.” Hellinger)

Már az első perctől (sőt még előbb is) arra fog törekedni, hogy bölcsességhez vezesse gyermeke lépteit és engedje a lelküket szabadon fejlődni. Egészséges lélek és egészséges ember CSAK szabadon fejlődve tud kialakulni. Ma bizony nagyon messze vagyunk ettől.

A gyermekeit harmóniával és szépséggel kell körülvennie, mert ezek az alsóbb világokban (a fizikai síkon) a belső bölcsesség kifejezései. A spirituális nevelés során a szülői szerep folytonos öröm forrása lesz, az önzetlen szolgálat területe. Egy olyan tapasztalat, mely gazdagítani fogja a lélek tartalmát.

…….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 24.

Maternity-Photos-303P-036