Spirituális fejlődéslélektan 5. rész

Spirit_Arta10-20 éves korig
Tehát ebben az időszakban elkezdődik a bölcsesség keresése egy bölcs tanár irányítása alatt.
Mert bölcsességet egyedül ma itt nyugaton nem lehet találni. Nagyon messze vagyunk tőle. De vajon vannak bölcs tanáraink akik ismerik és élik a Szellemi Törvényeket? (Mik is ezek a Szellemi Törvények? A legfontosabb, hogy mindannyian Egyek vagyunk! Csak személyiségszinten vannak különálló ének, lélek szinten megérjük, hogy Egyek vagyunk, és ez a tudás áthatja gondoskodásunkat, cselekedetünket, egész lényünket és életünket.)

10-20 éves korig tart az az emberben a madár korszaka. Meg kell tanulnia kinyújtani szárnyait és elindulni a tiszta gondolatok határtalan magasságaiba. Merészen, bátran, ítéletek nélkül próbálgatni kell szárnyainkat, hogyha itt lesz az idő a szellemi magasságokba tudjunk emelkedni.

Ezen időszak alatt nem lehet jelen az alkotásvágy és a szenvedély.
Gondoljunk csak bele abba, hogy ma már bizony a 14 évesek is aktív szexuális életet élnek (szenvedély). Ez nagyon erőteljesen működteti az alsó érzelmi energiákat, s nem engedi, hogy azok a magasabb gondolati dimenziókba feljussanak. Magyarul, fiataljaink gondolatát kitölti a szexuális vágy, a párkapcsolat, a bulik fontossága, és a kábulást okozó italok fogyasztása. S ezen út mentén bizony nem lehet egészséges tudatot és lelkeket nevelni.

A fiatalnak meg kellene tanulnia a Teremtés alapelveit, de ezen időszakban még nem tapasztalhatja meg a tényét. (Vagyis nincs ideje a gyermeknemzésnek és a szülésnek sem!)

Az alkotóerő, amely el van tárolva és nincs felhasználva, az elmének és a testnek intenzív férfiasságot ad: erős lesz, de tiszta.

Ez a legalkalmasabb idő a repüléshez, az idő, amikor a lélek használja a szárnyait.

A testet képezni kell, hogy villámgyorsan engedelmeskedjen az akaratnak. Madárszerűvé kell válnia. A fák között edzeni kell a kéz, a szem és az agy készségeit, a gyorsaságot és a pontosságot; a lengés távolságának, magasságának, mozgásának, irányának precíz megítélését. A testnek is ehhez kell alkalmazkodni: hajlékony, aktív és könnyű, erős a bőséges energia által. Nincs jobb játszótér, nincs kellemesebb tornaterem az egész világon, mint egy hatalmas magas és öreg bükk-, tölgy-, fenyő-fákból álló erdő. Ezekben az években a madár szimbólumát kell elméjében tartani, amelyikkel törekedni kell versenyre kelni.

{Spirit_Art}__261aUgyanakkor a belső repülés készségét is ki kell fejleszteni → eljutni a ténytől az elvig, az elvtől a bölcsességig. Meglátni a forma mögött a lényeget, megkülönböztetni az átmenetit, a külsőséget a valótlant és az örökkévalót. Szomjazni kell az Igazságra.
Ismernie kell tudathordozóit (fizikai, érzelmi, mentális és kauzális testek), és megkülönböztetni önmagát tőlük és uralni azokat. (Erre nagyon jó és figyelmedbe ajánlom Assagioli “Ki vagyok én?” meditációját. itt letöltheted >>)

S ha sikerül nem azonosítani magát a halandó személyiséggel (a fizikai, érzelmi és mentális lényünkkel) beléphet a forma nélküli, halhatatlan világba. S ekkor lefektette a templom alapjait, amelyet a későbbi években teljesen befejez. (Majd 40 éves kor után.)

Megszerezte a képességeket, melyeket halála előtt még tökéletesíthet. Ismeri létezése célját, és a bölcsesség magjait elültette szívében.

Húsz éves korában becsukja szárnyait és a létezés egy számára új területére koncentrál. Azonban az elültetett magvak szép lassan kicsíráznak és növekednek. Élete gyümölcse nagymértékben azon a bölcsességen múlik, amire az első húsz év alatt rávezették, tanították és képezték. Ehhez a nagy és nemes feladathoz szükséges a Tanár.

20 éves kortól …….

Steinmüller Csilla
spirituális tanító
2014. 06. 10.

meditation4