Spirituális fejlődéslélektan 4. rész

Children playing in field of flowersAz első 10 év nevelési elvei
Alapelv a tanítás során az, hogy minden tudás elérhető a gyermek számára, amint képes azt felfogni. A felnőtt feladata, hogy álljon a gyermek mellett és ha kérdez akkor ő további kérdésekkel sarkallja a saját kérdésének kibontására.
Nem kell megválaszolni a kérdéseket, hiszen azok a felnőtt tudatában már mélyen gyökeret vert válaszok. (Ráadásul a mai felnőttek nem is bölcsek az Egyetemes Igazság terén.) S a gyermek a további kérdésekkel közelebb kerülhet az Egyetemes Igazság válaszaihoz.

A tanulás célja: nem csupán a tudás megszerzése! A valódi cél a képességek fejlesztése és a bölcsesség elsajátítása!
Az oktatást – a gyermek korának megfelelő – meditációnak kell kísérnie.

Nem lehet a tudást megszerezni a szükséges mentális csatornák kinyitása nélkül, ez pedig csak meditációval lehetséges. Tények helyett elveket kell tanulmányozni. (A tények özöne eltompítja az agyat és az elmét, s ma bizony CSAK tényeket adunk át.) Egyetlen elv tökéletes megértése többet ér, mint ezer tény.

A tények az elmét az elkülönültség illúziójához láncolják, az elvek felemelik az egység felismeréséhez.

Azt a kevés, de szükséges tényt – amit a diáknak tudnia kell – sem kötelező bemagolni: meditálni kell rajta, amíg az alapvető elv felfedi magát. A tanár vele együtt meditál ügyelve arra, hogy ne befolyásolja a felügyeletére bízott tanuló elméjét, érzéseit vagy agyát. Feladata, hogy olyan „teret” hozzon létre, mely segíti a tanulót abban, hogy elérje a felső mentál vagy az intuíciós szintet. Tehát a gyermek lépjen túl a hagyományos racionális elmén és a fogalmi vagy perspektíva-gondolkodáson, és belépjen a rendszergondolkodás nagyszerű és tág világába. (Ez a felnőttek feladata is a jelenleg ciklusban, a Vízöntő-korban.)

A legnagyobb akadálya a rendszergondolkodásnak, hogy a jelenlegi perspektíva-gondolkodás olyan elméletek gyárt, melyek nem felelnek meg a valóságnak, nem az Élettörvényekre épülnek. A létezés 99 százalékáról a racionális elmének fogalma sincs. (S azt gondoljuk, hogy mindentudók vagyunk. Ó emberek, mekkora tévedésben élünk!)

Htíz éva osztályban tanulnak, akkor az:
* kis létszámú,
* hasonló temperamentumú (vagyis azonos Sugár minőségű),
* közös érdeklődésű és
* személyes kötődésű gyerekekből álljon.

A tantervnek csak egy irányban kell nyomást gyakorolni a diákra: a gondolatok rendkívüli és lelkiismeretes pontosságára kell oktatni, melyből, természetesen következik az érzések és a cselekedetek pontossága.
Helyes gondolatok + Pontos cselekvés = Út a Bölcsességhez

10-20 éves korig
Elkezdődik a bölcsesség keresése egy bölcs tanár irányítása alatt.

………………….

Steinmüller Csilla
2014. 06. 02.