Spirituális Ember

spiritualis_ember_ebredes_hazaA spirituális ember életében inkább a szellemi javakat részesíti előnyben a fizikaiakkal szemben. S ez megnyilvánul az életmódjában is.
Nemesíti emocionalitását, egyre nemesebb érzelmeket él meg és tükröz a világ felé. Szépséget és harmóniát sugároz.
Jóságot, együttérzést próbál mind teljesebb mértékben megélni. Fejleszti mentalitását, értelmét, gondolkodásmódját,  amelyet egyre inkább az  élet, az evolúció, embertársai segítésére használ.
Egyre tudatosabban  megfontoltabban választja meg a fizikain túl az érzelmi és értelmi “táplálékát” is. Egyre kevésbé kiszolgáltatott mások véleményének. S ezen az úton előbb-utóbb megérik az ezoterikai ismeretek tanulmányozására.

Az ezoterika egy másik kategória. Ez az arra érett, hangsúlyozottan az “arra érett” emberek számára felfogható formában adott valóság- és életismeret.
Miután az ember saját képességéből a személyiségébe van bezárva, nem juthat Valóság és Igazság ismerethez. Ehhez mindenképpen magasabb Tudás szükséges, melyet csak a Planetáris Hierarchia adhat meg számára felfogható formában.
Ezt az ismeretet 1875 előtt kizárólag tudásiskolákban kapták meg az arra érett emberek. Ezek szigorúan titkosak voltak, így nem kerültek a köznapi ismeretek körébe.
1875 óta viszont H. P. Blavatskyval kezdődően folyamatosan hoznak nyilvánosságra ezoterikai tudást. Sajnos, vagy természetesen ez nem lesz bárki számára azonnal érthető, legfeljebb felfogható.
Tehát ezoterikai ismeretet a Planetáris Hierarchia adja és ezen meditálni kell, ennek tudatot és tudatosságot adni, melynek emelő hatása van.

Igen óvatosan kell bánni a mai ezoterikával. Általában SEMMI KÖZE a tiszta tudáshoz. Az ember csak önmaga munkájával, önmaga tudatos fejlődésével léphet tovább. Nincs külső megváltó, nincs varázsmódszer, mely helyettesíti az egyéni fejlődés rögös és nem könnyű útját.