S.O.S.!

sos1Segélykiáltásokra kapjuk fel a fejünket. Elhangzik ez felnőtt emberektől, szülőktől, és egyre többször kamaszok és gyerekek “szájából” is.
S ez a kiáltás napról-napra hangosabb.
Egyre több fiatal választja az öngyilkosságot,  mert nem érti, hogy miért olyan a környezet amilyen, s nem érzi, hogy ő fontos és szerethető volna.

S.O.S! →„Save Our Souls!” vagyis „Mentsétek meg a lelkeinket!”, hangzik egyre hangosabban a kiáltás.

Gyermekeink (is) a másik (társ, tanár, szülő, környezet) visszajelzéséből értékelik önmagukat. Külső, látszatvilág foglyai vagyunk. Jók, sikeresek, gazdagok, örök fiatalok akarunk lenni, mert akkor vagyunk VALAKIK.
A mindenkiben meglévő “belső fényt”, “szellemi magot”, lelkünket nem értékeljük, sőt nem is tudunk róla.

A gond a tudatban van. Az a tudat, amit átadunk borzasztóan zárt,  csak a fizikai világra koncentrálódik, a megszerezhető és elérhető anyagi dolgokra és javakra. A láthatatlan spirituális és szellemi mezőket mi sem látjuk, akkor hogyan is lennénk képesek átadni a következő nemzedéknek.

De mit is tehetnénk? – tehetjük fel a kérdést.

1. A felnőtteknek, a szülőknek változni, fejlődni kell. Le kell tenni a régi, elnyűtt mintákat, szerepeket, hiteket és utakat, és a tudati forradalom útjára kell lépni. MINDENKINEK!

2. El kell kezdeni a gyermekeinknek szellemi értékeket adni. (S nem csak beszélni róla, hanem példamutatással megmutatni azokat a mindennapokban.)

3. A veszélyeztetett gyerekeket pedig ki kell emelni addigi környezetükből.
Jó volna létrehozni olyan bentlakásos helyeket, ahol a tudati forradalmon “felébredt” emberek foglalkoznának a gyermekekkel. Ezen a helyen szigorú napirend, szabályok, értékek odafigyelés és a szeretet határoznák meg a mindennapokat. Itt gyermekeink nagyon hamar megértenék, hogy minden értük van. Felfedeznék azt a világot, melyért igazán idejöttek. Megélhetnének egy tágabb és értékekkel átitatott létezést, melyet aztán hazavihetnek és elkezdhetnek továbbadni másoknak is.

Gondolkodjunk együtt, s TEGYÜNK a tudati forradalomért és a változásért.
Mert bizony a cselekvés lépései egyre sürgetőbbé válnak.

Steinmüller Csilla
spirituális tanító, spirituálislélekgyógyász